Soul kinght : test thử bộ giáp iron fist

Bộ giáp iron fish là cận chiến có 2 skill bằng tay. chúc mọi người may mắn